ENG
Home

Үйлчлүүлэгчдийн анхааралд

2017-09-01 -

НББОУС 18 болон НӨАТ-ын 3-р бүлгийн 7-р зүйлд борлуулалтын орлогыг олохтой холбоотой гарсан хөнгөлөлт урамшуулалыг хасч бодит орлогыг бүртгэнэ гэж заасны дагуу таны худалдан авалтанд тооцсон EPoint оноо нь борлуулалтын хөнгөлөлт тул НӨАТ тооцох суурь дүнгээс хасч тооцов.

Дараагийн худалдан авалт хийхдээ цуглуулсан Epoint оноог ашиглснаар НӨАТ тооцогдоно.

Тиймээс та Бүртгүүлэх дүн хэсэгт байгаа дүнг НӨАТУС-д бүртгүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 76110101 утсаар лавлана уу.