ENG
Home
 • Хүнсний аюулгүй байдал
  2016-03-31 -
  Хадгалалтын хугацаа хэтэрсэн бүтээгдэхүүн худалдахгүй. Хэрэв ажилтны эсвэл харилцагч компанийн, үйлдвэрлэлт, хадгалалтын алдаанаас үүдэн зөрчил илэрсэн тохиолдолд бүтээгдэхүүнийг сольж өгөх, гишүүний картанд 1,000 оноо олгох баталгаа
  Дэлгэрэнгүй
 • Буруу тооцоолол
  2016-03-31 -
  Бид бүтээгдэхүүний үнийг тогтмол шалгана. Хэрэв кассанд үнэ зөрүүтэй, давхар бичигдсэн, кг-ийн барааг буруу кодлосон, таны аваагүй барааг бичсэн байх зэрэг алдаа гарвал 1000 оноо олгож буцаалт хийх баталгаа
  Дэлгэрэнгүй
 • Бараа буцаалт
  2016-03-31 -
  Зөвхөн худалдан авалт хийсэн салбар дэлгүүрт буцаах боломжтой ба худалдан авсан өдрөөс хойш 3 хоногийн дотор буцаана. Бараа бүтээгдэхүүнийг буцаахад тухайн худалдан авсан бараа бүтээгдэхүүний тооцооны хуудсыг үндэслэх ба бараа бүтээгдэхүүн нь дахин худалдаалах боломжтой байна.(Сав баглаа боодлыг онгойлгосон болон эвдэрч гэмтсэн тохиолдолд буцаах боломжгүй) Дотуур хувцас, усны хувцас хэрэгсэл, ...
  Дэлгэрэнгүй
 • Бараа солих
  2016-03-31 -
  Бараа бүтээгдэхүүнийг худалдан авсан салбар дэлгүүрт солих боломжтой бөгөөд худалдан авсан өдрөөс хойш 7 хоногийн дотор солино.Бараа бүтээгдэхүүнийг буцаахад тухайн худалдан авсан бараа бүтээгдэхүүний тооцооны хуудсыг үндэслэх ба бараа бүтээгдэхүүн нь дахин худалдаалах боломжтой байна.(Сав баглаа боодлыг онгойлгосон болон эвдэрч гэмтсэн тохиолдолд солих боломжгүй)Дотуур хувцас, усны хувцас хэрэ...
  Дэлгэрэнгүй
 • Хэрэглэгчийн санал, гомдол
  2016-03-31 -
  Үйлчлүүлэгчийн санал хүсэлт, гомдлыг хүлээн авах- Утас: (Хэрэглэгчийн үйлчилгээний төвийн 7611-0101)- Web: (www.e-mart.mn)- Санал хүсэлтийн хайрцаг: (санал хүсэлтийн хуудас) бөглөнө.Санал, гомдлыг хүлээн авсанааc хойш 3 хоногийн дотор хэрэглэгчдэд хариу өгч, шийдвэрлэх баталгаа (Шууд шийдвэрлэх боломжгүй, хяналт, шалгалтын хугацаа шаардагдах санал гомдлыг хэрэглэгчтэй холбогдон шийдвэрлэх хугац...
  Дэлгэрэнгүй