ENG
Home
  • Харилцагчийн хөтөлбөр
    2019-03-18 -
    Харилцагчийн хөтөлбөрТүншлэлийн бодлогоИмарт Монголд бизнесийн шинэ загвар нэвтрүүлэхийг зорьж байнаБидний бизнесийн амжилтын гурван хүчин зүйлТөлбөрийн нөхцөлБид төлбөрийг хойшлуулдаггүй ба ялангуяа шинэ хүнс нийлүүлэгчидтэйгээсард 4 удаа төлбөр хийдэг. Мөн төлбөр хүлээлгийн хугацааг багасгасан.Буцаах нөхцөлБид зөвхөн гэрээнд заасан тодорхой үндэслэлийн дагуу буцаалт хийнэ.Хөнгөлөх нөхц...
    Дэлгэрэнгүй