ENG
Home
 • Хүнсний аюулгүй байдал
  2016-03-31 -
  Хадгалалтын хугацаа хэтэрсэн бүтээгдэхүүн худалдахгүй. Илэрсэн тохиолдолд бүтээгдэхүүнийг сольж өгөх, гишүүний картанд 1000 оноо олгох баталгаа
  Дэлгэрэнгүй
 • Буруу тооцоолол
  2016-03-31 -
  Бид бүтээгдэхүүний үнийг тогтмол шалгана. Хэрэв кассанд үнэ зөрүүтэй, давхар бичигдсэн алдаа гарвал 1000 оноо олгож буцаалт хийх баталгаа
  Дэлгэрэнгүй
 • Бараа буцаалт
  2016-03-31 -
  Зөвхөн худалдан авалт хийсэн салбар дэлгүүрт буцаах боломжтой ба худалдан авсан өдрөөс хойш 3 хоногийн дотор буцаана.Бараа бүтээгдэхүүнийг буцаахад тухайн худалдан авсан бараа бүтээгдэхүүний тооцооны хуудсыг үндэслэх ба бараа бүтээгдэхүүн нь дахин худалдаалах боломжтой байна.(Сав баглаа боодлыг онгойлгосон болон эвдэрч гэмтсэн тохиолдолд буцаах боломжгүй) Дотуур хувцас, усны хувцас хэрэгсэл, за...
  Дэлгэрэнгүй
 • Бараа солих
  2016-03-31 -
  Бараа бүтээгдэхүүнийг худалдан авсан салбар дэлгүүрт солих боломжтой бөгөөд худалдан авсан өдрөөс хойш 7 хоногийн дотор солино.Бараа бүтээгдэхүүнийг буцаахад тухайн худалдан авсан бараа бүтээгдэхүүний тооцооны хуудсыг үндэслэх ба бараа бүтээгдэхүүн нь дахин худалдаалах боломжтой байна.(Сав баглаа боодлыг онгойлгосон болон эвдэрч гэмтсэн тохиолдолд солих боломжгүй)
  Дэлгэрэнгүй
 • Хэрэглэгчийн санал, гомдол
  2016-03-31 -
  Үйлчлүүлэгчийн санал хүсэлт, гомдлыг - Утас: (Хэрэглэгчийн үйлчилгээний төвийн 7611-0101)- Web: (www.e-mart.mn)- Санал хүсэлтийн хайрцаг: (санал хүсэлтийн хуудас) бөглөнө.Санал, гомдлыг хүлээн авсанааc хойш 3 хоногийн дотор хэрэглэгчдэд хариу өгч, шийдвэрлэх баталгаа
  Дэлгэрэнгүй