ENG
Home

Имарт үзүүлж байна

2018-03-29 -

Үйлчлүүлэгч та бүхэнд зориулан 14 хоног тутмын хямдарсан бараа бүтээгдэхүүний мэдээллийг хүргэж байна.


Амин дэмээ нөхье №7-1 2018.03.29(пү)~04.11(лх)


Амин дэмээ нөхье №7-2 2018.03.29(пү)~04.11(лх)


Амин дэмээ нөхье №7-3 2018.03.29(пү)~04.11(лх)Хямдралын десант буулаа №6-1 2018.03.15(пү)~03.28(лх)


Хямдралын десант буулаа №6-2 2018.03.15(пү)~03.28(лх)Инээмсэглэл бэлэглэх хавар №5-1 03/01(пү)~03/14(лх)


Инээмсэглэл бэлэглэх хавар №5-2 03/01(пү)~03/14(лх)Урь угтсан хямдрал №4-1 02/15(пү)~02/28(лх)


Урь угтсан хямдрал №4-2 02/15(пү)~02/28(лх)


Урь угтсан хямдрал №4-3 02/15(пү)~02/28(лх)Нүнжиг дүүрэн Нүүр бардам Сар шинийн хямдрал №3-1 02/01(пү)~02/14(лх)
Санхүү хэмнэх Сар шинийн хямдрал №2-1 2018.01.18(пү)~01.31(лх)
Хямдралын үргэлжлэх хугацаа 01/04(Пү)~01/17(Лх)
Хямдралын үргэлжлэх хугацаа 2017.12.21-01.03
Хямдралын үргэлжлэх хугацаа 2017.12.07-12.20
Хямдралын үргэлжлэх хугацаа 2017.11.09-11.22

Хямдралын үргэлжлэх хугацаа 2017.10.26-11.08

Хямдралын үргэлжлэх хугацаа 2017.10.12-10.25